فرم مربوط به تعهدنامه دانشجو

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در هنگام ارائه پروپوزال لازم است فرم پیوست "تعهدنامه دانشجو" را تکمیل و به همراه پروپوزال به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.
کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   

پیوستاندازه
فایل تعهدنامه دانشجویی43.02 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی