فرم اعلام قابلیت های فناورانه در رساله ها و پایان نامه ها

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هنگام درخواست دفاع لازم است فرم پیوست "اعلام قابلیت های فناورانه در رساله ها و پایان نامه ها" را تکمیل و به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.
 
کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی