قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (هنگام تکمیل درخواست دفاع از سیستم گلستان و تحویل پایان نامه های خود)

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کلیه دانشجویان موظف هستند هنگام تکمیل درخواست دفاع از سیستم گلستان و تحویل پایان نامه های خود به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت ارائه به اساتید داور، فرم مربوط به اعلام قابلیت های فناورانه در رساله دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد (http://yon.ir/eke54) را تکمیل نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.
با تشکر- تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک 97/10/23
 کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی