قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری (عدم تحویل کاربرگ)

  قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری (عدم تحویل کاربرگ)
بنا بر مصوبه كميته برنامه ريزي تحصيلات تكميلي مورخ 28 / 9 / 97مقرر شد دانشجويان دكترايي كه به علت عدم رعايت زمانبندي آزمونهاي جامع، اتمام سنوات يا عدم مراجعه و ثبت نام، داراي ثبت نام نبوده و هيچ اقدامي بابت پر كردن كاربرگ اجازه ادامه تحصيل و انجام مراحل اداري آن انجام نداده‌اند، بطور قطع محروم از تحصيل شده و بسته به نوع محروميت از تحصيل، حكم اخراج يا انصراف از تحصيل براي ايشان صادر گردد.
 
           تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 97/10/23
 کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی