اطلاعیه در خصوص درس تحقیق و مستندسازی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

اطلاعیه
 
 دانشجویان تحصیلات تکمیلی که درس تحقیق و مستند سازی (از دروس دوره کارشناسی) را در دوره کارشناسی نگذرانده اند لازم است این درس را در ترم اول یا دوم اخذ نمایند.
                    
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/5/8

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی