فوری: اطلاعیه شماره 6 ثبت نام

اطلاعیه شماره 6 ثبت نام
 آن گروه ازدانشجویان دکتری ورودی 94 که ارزیابی پژوهشی 2 (سمینار دوم) را ارائه نکرده­ اند و قبولی ارزیابی پژوهشی 2 در سیستم گلستان ثبت نشده است و از ترم هفتم گذشته ­اند، موظف می ­باشند کاربرگ ادامه تحصیل را از سایت دانشکده تهیه و پس از تکمیل و امضای آن توسط اساتید راهنما، کاربرگ توسط استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل گردد.
                    
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک  97/11/10
کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   
 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی