قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نام شده در کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی

*قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نام شده در کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی*
 این کارگاه روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 )صبح : تئوری) و (عصر: عملی) در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار میگردد.
 
97/11/17

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی