اطلاعیه ثبت نام (مهم)

اطلاعیه ثبت نام (مهم)
دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تاکنون در خصوص اخذ دروس و نهایی کردن آن به اساتید راهنمای خود مراجعه نکرده ­اند و فرم نهایی ثبت نام را به این دفتر تحویل نداده­اند، تا ساعت 11 روز سه ­شنبه مورخ 97/11/23 فرصت دارند که فرم های خود را با امضای استاد راهنما به این دفتر تحویل نمایند در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم مراجعه و تحویل فرم به عهده دانشجو می باشد.
 
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 97/11/21

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی