اطلاعیه پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه الزهرا (س)

 پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه الزهرا (س) برای سال تحصیلی 99-98 (سهمیه استعداد درخشان) از طریق پایگاه اینترنتی www.alzahra.ac.ir در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی