بررسی درخواست های فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتری

فرآیند بررسی درخواست های فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتری در سال 1398 مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ  1397/11/17 به پیوست می باشد.

پیوستاندازه
PDF icon فرصت مطالعاتی64.31 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی