قابل توجه دانشجویان دکترا ورودی 95

قابل توجه دانشجویان دکترا ورودی ٩۵
پیرو مصوبه تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر تعیین شاخص های اولویت فرصت تحقیقاتی به اطلاع می‌رساند موضوع در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح گردید و مقرر شد ملاک اولویت در دانشکده مکانیک زمان ارائه درخواست به همراه مدارک کامل درنظرگرفته شود.
 
97/12/15

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی