قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی شرکت کرده در کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی 1-97

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی شرکت کرده در کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی 1-97
احتراما به استحضار میرساند نمره قبولی یا ردی این درس در سیستم گلستان برای دانشجویان به ثبت رسیده است. در صورت داشتن اعتراض به نمره ثبت شده، میتوانید تا روز چهارشنبه 98/1/21 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه فرمائید.
 
با تشکر

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی