قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 (تحویل پیشنهادیه)

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

آخرین مهلت تحویل پیشنهادیه­ های کارشناسی ارشد روز یکشنبه مورخ 1398/06/31 می ­باشد. این زمان به هیچ ­عنوان قابل تمدید نخواهد بود و تحویل پروپوزال بعد از زمان اعلام شده، منجر به کسر نمره درس سمینار خواهد بود. امضای اساتید راهنما و مشاورین الزامیست.
نکته: دانشجویان فوق که به هر دلیل درس سمینار را در ترم سوم اخذ نمی­ نمایند موظف به تحویل پیشنهادیه به دفتر تحصیلات تکمیلی و ارائه سمینار در موعد مقرر هستند و اخذ درس سمینار در ترم چهارم برای ایشان اجباری است. فرمت پروپوزال به پیوست می باشد.
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی