قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 (آخرین فرصت تسویه حساب با دانشگاه)

بنابر بند 11 صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 97/12/22، بعد از دفاع، به دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر یک ماه فرصت داده می شود تا اصلاحات احتمالی مربوط به پایان نامه و مراحل تأیید نهایی و تهیه نسخه نهایی را به انجام رساند، و در آخر پس از تسویه حساب با دانشگاه، صورتجلسه فارغ­التحصیلی به اداره کل آموزش ارسال گردد.
در غیر این صورت، عواقب ناشی از عدم انجام به موقع مراحل فوق به عهده دانشجو خواهد بود.
                    
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/04/30  

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی