اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت نام نیمسال اول 99-98