اطلاعيه مهم (اطلاعيه ترميم نيمسال اول 99-98)

اطلاعيه ترميم نيمسال اول 99-98
براي دانشجويان تحصيلات تكميلي، سه شنبه و چهارشنبه 2 و 3 / 7 / 98 به پیوست می باشد.

پیوستاندازه
PDF icon اطلاعيه ترميم نيمسال اول 99-98118.36 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی