فوری: کلاس های آموزشی جهت آشنایی با منابع الکترونیک... مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی (به خصوص زدانشجویان ورودی 98)