اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

عنوان تاریخمرتب‌سازی صعودی
قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (زمان برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی) 1398/09/13
قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اطلاعیه جدید ثبت نام مقدماتی 2-98) 1398/09/12
اطلاعیه (قابل توجه دانشجويان تحصيلات تکميلی که جهت حل تمرين دروس و تدريس با دانشکده همکاری داشته اند) 1398/09/10
قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ثبت نام مقدماتی) 1398/09/06
زمان برگزاری سمینارها،نحوه نمره دهی و چگونگی تهیه گزارش سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 1398/09/05
قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک (ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 99-99) 1398/09/04
انتخاب رساله، پایان نامه برتر دانشجویی سال 98 1398/09/04
قابل توجه دانشجويان دکتري غير بورسيه و متقاضی دريافت مقرري نیمسال اول 99-98 1398/09/03
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی 1398/09/02
مکان برگزاری امتحانات میانترم 1398/08/21
سی و چهارمین نشریه عتف 1398/08/21
کارگاه آموزشی ایرانداک 1398/08/20
آخرین زمان تحویل فرم استاد راهنمای ورودی 98 مهندسی مکانیک 1398/08/19
قابل توجه کلیه دانشجویان طراحی کاربردی ورودی 97 گرایش مکانیک جامدات 1398/08/14
اعلام نهایی اسامی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی 98 1398/08/12
تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 1398/08/08
قابل توجه دانشجویان گرایش ساخت و تولید ورودی 97 1398/08/06
قابل توجه دانشجویان گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات ورودی 97 1398/08/04
قابل توجه دانشجویان گرایش تبدیل انرژی ورودی 97 1398/07/22
قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1398/07/15

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی