اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

عنوان تاریخمرتب‌سازی صعودی
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری 1395/07/27
آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان دکترا متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 1395/07/27
فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد 1395/07/27
مراحل دفاع از پایان نامه دکتری 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی) 1395/07/27
ثبت نام نيمسال يازدهم دانشجويان دكتري 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی ۹۲ و بعد از آن 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام پایان نامه/رساله/امتحان جامع آموزشی/زبان 1395/07/27
قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۳ به بعد 1395/07/27
قابل توجه دانشجويان دکتری ورودی ۸۸ تا ۹۳ 1395/07/27
اطلاعیه نظام وظیفه 1395/07/27
پرداخت شهریه دانشجویان دکتری ورودی 89 و پس از آن 1395/07/27
قابل توجه دانشجويان تحصیلات تکمیلی ( شیوه نامه تایپ پایان نامه ) 1395/07/27
مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص صورتجلسات دفاع 1395/07/27
معرفی جستجوگر اسکاپوس 1395/07/27

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف