اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

عنوانمرتب‌سازی نزولی تاریخ
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از رساله های دکتری 1395/07/27
فرصت های مطالعاتی 1396/10/30
فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد 1395/07/27
فوری - قابل توجه دانشجویان دکترای ورودی 91 و 92 1396/08/02
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی) 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام پایان نامه/رساله/امتحان جامع آموزشی/زبان 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان دکترا متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد برای ترم ششم 1396/10/19
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 95،94و96 1396/10/25
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی ۹۲ و بعد از آن 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (اخذ درس پایان نامه) 1395/10/29
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 1396/10/11
قابل توجه دانشجويان دکتری ورودی ۸۸ تا ۹۳ 1395/07/27
قابل توجه دانشجويان دکتري غير بورسيه و متقاضی دريافت مقرري 1396/07/19
قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۳ به بعد 1395/07/27
قابل توجه کلیه استادان حل تمرین دانشکده مکانیک 1396/07/01
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 1396/10/24
قالب پيشنهاديه کارشناسی ارشد 1396/05/06
مدارک سرباز نخبگی 1396/05/31
مراحل انجام دفاع از پایان­ نامه کارشناسی ارشد 1396/05/22

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف