اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

عنوانمرتب‌سازی نزولی تاریخ
دستور العمل جامع معافیت تحصیلی 1397/02/18
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری 1395/07/27
راهنمای ویرایش پروفایل علمی پژوهشگران در Scopus 1395/10/28
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از رساله های دکتری 1395/07/27
فرصت های مطالعاتی 1396/10/30
فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد 1395/07/27
فوری - زمان و مکان کارگاه ایمنی بهداشت 2 در اردیبهشت ماه 1397 1397/02/18
فوری، (اعلام زمان و مکان برگزاری بخش دوم کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی) در اردیبهشت ماه 1397 1397/02/25
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1397/02/22
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی) 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام پایان نامه/رساله/امتحان جامع آموزشی/زبان 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان دکترا متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد برای ترم ششم 1396/10/19
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 95،94و96 1396/10/25
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی ۹۲ و بعد از آن 1395/07/27
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (اخذ درس پایان نامه) 1395/10/29
قابل توجه دانشجويان دکتری ورودی ۸۸ تا ۹۳ 1395/07/27
قابل توجه دانشجويان دکتري غير بورسيه و متقاضی دريافت مقرري 1396/07/19
قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۳ به بعد 1395/07/27
قابل توجه کلیه استادان حل تمرین دانشکده مکانیک 1396/07/01

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی