اطلاعیه برنامه امتحانات پایان ترم

دانشجویان گرامی می­توانند از طریق گزارش شماره 428 سیستم گلستان از برنامه امتحانات پایان ترم جاری خود اطلاع حاصل نمایند.
لطفاً به روز، ساعت برگزاری و محل امتحان اعلام شده در گزارش مذکور توجه شود. عواقب هرگونه اشتباه به عهده شخص دانشجو می­باشد.
تذکرات مهم:
1-      به همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسات امتحان الزامی است.
2-      به همراه داشتن تلفن همراه اکیداً ممنوع است و در صورت مشاهده آن به عنوان تقلب به حساب آمده و برابر مقررات عمل خواهد شد.
اداره کل آموزش دانشگاه

تحت نظارت وف بومی