قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل بهمن ماه 98

 
  فقط تا روز دوشنبه 98/11/28 فرصت داريد فرم تائيد پروژه و فرم اولیه معرفی پروژه به همراهcd  حاوی فایل متنی پروژه را به دفتر آموزش دانشکده تحويل دهيد . در صورت عدم تحويل به موقع پروژه، نمره کل پروژه از 14 محاسبه می شود.
ارائه پروژه در روز  چهارشنبه 7 /12 /98 خواهد بود .
دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی