لیست ظرفیتهای کارآموزی ترم تابستان 94

نام رشته

گرايش

نام شركت

دختر

پسر

دختر پسر

جمع

آدرس

مکانيک

کليه گرايشها

شرکت ذوب آهن اصفهان

 

۱۵

     

مکانيک

سيالات

صنايع شيميايي ايران

 

۲

     

مکانيک

جامدات

صنايع شيميايي ايران

 

۲

   

كيلومتر ۱۵ جاده اصفهان - تهران

مکانيک

ساخت و توليد

مهندسين مشاور آرمه طرح اسپيدان

 

۱

   

اصفهان - نبش كوي امام صادق  مجتمع تجاري پرديس ورودي ۹

مکانيک

جامدات

شركت تامكار

۷

۲

   

جاده دولت آباد خيابان بهارستان

مکانيک

سيالات

شركت قائم رضا

۱

     

بلوار دانشگاه  نبش توحيد

 

جامدات

شركت قائم رضا

 

۱

     
 

جامدات

صنايع دفاع

 

۱

   

زرين شهر صنايع دفاع

   

خودرو سايپا كاشان

۱۰

۱۵

   

كيلومتر ۱۴ جاده اردستان

 

جامدات

شركت فولاد مهر سهند

۴

۴

   

تبريز- كيلومتر ۳۵ تبريز - آذر شهر

 

ساخت و توليد

شركت فولاد مهر سهند

۴

۴

     
 

جامدات

صنايع گيتي پسند

 

۲

   

خ شريعتي غربي شماره ۸۳

 

سيالات

صنايع گيتي پسند

 

۲

     
 

ساخت و توليد

صنايع گيتي پسند

 

۲

     
 

ساخت و توليد

گوهر بافان

 

۱

   

مورچه خورت خ شيخ بهايي شيخ بهاي ۵ پ۱۷۴

مكانيك

 

دارو سازي امين

 

۲

   

گليشاد مقابل شهر بهاران

 

جامدات

شركت مواد و انرژي

 

۱

   

خيابان امام خميني - جنب شهرك رسالت

 

ساخت و توليد

شركت مواد و انرژي

 

۱

     
 

سيالات

شركت شير پگاه

 

۱

   

يك ماه كارآموزي اعلام شده

 

ساخت و توليد

شركت شير پگاه

 

۱

     
 

مکاترونیک

پژوهشکده زیردریایی

 

۲

   

با مصاحبه

 

تحت نظارت وف بومی