اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی که در ترم ۲_۹۸ در درس پروژه ثبت نام کرده اند.

به اطلاع آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که در ترم ۲-۹۸ در درس پروژه ثبت نام کرده‌اند و مایلند تا ۳۱ تیرماه یا ۳۱ شهریور ماه فارغ‌التحصیل شوند می‌رساند، مهلت ارسال پیشنهادیه پروژه به کارشناس محترم آموزش دانشکده، شنبه ۶ اردیبهشت است.
لازم است این دانشجویان پس از انتخاب استاد راهنما و موضوع پروژه، پیشنهادیه را در قالب فایلی که بر روی سایت دانشکده مکانیک هست تکمیل نمایند و با راهنمایی استاد راهنمای پروژه نهایی کنند. در نهایت، لازم است فایل پیشنهادیه توسط استاد راهنمای پروژه قبل از تاریخ ۶ اردیبهشت برای کارشناس آموزش دانشکده ایمیل شود.
باتوجه به شرایط شیوع بیماری، توصیه اکید می‌شود مکاتبه با استاد پروژه و کارشناس محترم آموزش دانشکده و تکمیل و ارسال فایل بصورت الکترونیکی انجام شود.
آدرس ایمیل کارشناس محترم آموزش دانشکده جهت ارسال پیشنهادیه zavelan@of.iut.ac.ir است و برای سوالات احتمالی در طول ساعات اداری با شماره ۰۹۳۳۰۲۶۰۹۴۱ تماس حاصل فرمایید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی