اطلاعیه ارسال فرم معرفی پروژه

قابل توجه دانشجویان نامبرده در پیوست، با توجه به ثبت پروژه کارشناسی در ترم 982 هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم معرفی پروژه جهت مشخص شدن عنوان و استاد پروژه خود اقدام فرمائید.

پیوستاندازه
PDF icon ثبت پروژه کارشناسی در ترم 982116.14 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی