اطلاعيه درخصوص درس زبان عمومي فني مهندسي

اختصاص درس زبان عمومی فنی مهندسی در نیمسال 2-99 به دانشجویان ورودی 99

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند اخذ درس زبان عمومی فنی مهندسی در نیمسال 1-99 برای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی امکان پذیر می باشد. از آن جایی که این درس در نیمسال 2-99 (بهمن ماه) به دانشجویان کارشناسی ورودی 99 اختصاص دارد، توصیه می شود دانشجویان محترم در نیمسال 1-99 اقدام به اخذ درس زبان فنی مهندسی نمایند.

 

با تشکر

مرکز زبان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی