اطلاعیه آموزشی

به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی دانشگاه می رساند، کلیه قوانین و مقررات آموزشی (حذف ترم، حذف درس، حذف اضطراری، کارآموزی و ...) از ترم 1-99 همانند نیمسال 1-98 و قبل از آن خواهد بود.

 

 

                                                                                    اداره کل آموزش

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی