اطلاعیه مهم ( در مورد نحوه ارائه پروژه‌های کارشناسی مهر 99)

بسمه تعالی

اطلاعیه در مورد نحوه ارائه پروژه‌های کارشناسی (مهر 99)

آن دسته از دانشجویان که مایل به ارائه شفاهی پروژه خود هستند لازم است تا تاریخ دوشنبه 7 مهر به کارشناس آموزش دانشکده از طریق ایمیل یا تماس تلفنی اعلام نمایند.

مانند ترم‌های قبل 6 نمره از مجموع 20 نمره پروژه مربوط به کیفیت ارائه شفاهی است.

همچنین فایل pdf گزارش پروژه باید توسط استاد راهنمای پروژه تا پایان وقت اداری روز شنبه  12 مهرماه برای کارشناس آموزش دانشکده به آدرس zavelan@of.iut.ac.ir ایمیل شود.

برنامه زمان‌بندی ارائه دانشجویان ( استاد  داور و زمان ارائه ) تا روز دوشنبه 14 مهرماه از طریق کانال‌ دانشکده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ارائه دانشجویان در روز چهارشنبه 16 مهرماه و در فضای مجازی IUT MEET برگزار خواهد شد. به عبارتی یک لینک در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت و لازم است دانشجویان با کلیک کردن روی آن وارد اتاق مربوط به ارائه‌ها شوند. در هرکدام از اتاق‌های مجازی ارائه پروژه، یکی از کارشناسان یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان مسئول جلسه حضور دارند که مشکلات احتمالی را برطرف نمایند.

مانند قبل هر دانشجو 12 دقیقه برای ارائه و 5 دقیقه هم برای پاسخ به سئوالات احتمالی زمان خواهد داشت.

توصیه می‌شود در زمان ارائه، دانشجویان دوربین کامپیوتر یا لب تاب را روشن نمایند.

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی