اطلاعیه مهم (تحويل فرم معرفی پروژه)

به اطلاع آن دسته از دانشجويان مقطع کارشناسي که در ترم جاري 991 در درس پروژه ثبت نام نموده اند ميرساند آخرين زمان تحويل فرم هاي معرفي پروژه چهارشنبه 99/7/16 مي باشد، لازم به ذکر است عدم تحویل به موقع فرم معرفی پروژه، نمره درس پروژه با کسر2 نمره محاسبه خواهد گرديد.

لطفاً با در نظر گرفتن اين موضوع که ممکن است اين فرم نياز به اصلاحاتی داشته باشد در پيگيری آن تعلل نفرمائيد .

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی