اطلاعيه ارزشيابي دروس در نيمسال ۱-۹۵

 
بدين­وسيله به اطلاع مي‌رساند ارزشيابي دروس در نيمسال اول 96-95، هفته پانزدهم و شانزدهم ترم انجام مي‌شود. دانشجويان گرامي لازم است از تاريخ 25/9/95 تا 9/10/95 با مراجعه به سامانه گلستان فرم‌هاي ارزشيابي دروس را تكميل نمايند.
تذكر مهم
الف- شركت در ارزشيابي دروس براي كليه دانشجويان (كارشناسي و تحصيلات تكميلي) الزامي است.
ب- در صورت عدم انجام ارزشيابي توسط دانشجو، ساعت ثبت‌نام دانشجو در نيمسال دوم 96-95 به آخرين ساعت ثبت‌نام انتقال مي‌يابد.
                                                      دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه‌ 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی