اطلاعیه مهم در خصوص تعطيلي رسمي روز سه شنبه 21 دی 1395

اطلاعیه مهم
با توجه به تعطيلي رسمي روز سه شنبه 21 دي ماه، براساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه امتحانات اين روز به روز دوشنبه 27 دي ماه در همان مكان و همان ساعت اعلام شده موكول مي‌شود.
دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف بومی