قابل توجه دانشجويانی که فرم معرفی پروژه آنها به به اصلاحات نیاز دارد (جدید)

قابل توجه دانشجويانی که اسامی آنها در زير آمده است :

با توجه به اينکه فرم معرفی پروژه شما نياز به اصلاحات دارد فقط تا روز دو شنبه 21/1/96 فرصت داريد که فرم خود را اصلاح نموده و جهت بررسی مجدد به دفتر آموزش دانشکده تحويل فرمائيد. توجه داشت باشيد که تعلل در اين امر باعث کسر نمره پروژه می گردد .

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

علیرضا راعی

2

میلاد جعفری پور

3

 رضا فرجی پور

4

محمد صدفی

5

مهدی ترابی

6

کیوان پور سلطانی

7

سید علی فلاح تفتی

8

سعید رضا کلانتر منش

9

امیر حسین معین

10

محمد صادق فقیه

11

میثم فاتحی

12

مهدی نصرالهی

13

امیرحسین خانلر

14

مهران رئیسی

15

روزبه لقائی

16

افروز حاجی مرادی

17

مصطفی محمدی امیری

18

رامین روشن

19

نائیری تومانیان

20

سید صالح امامی

21

پردیس نارنج کار

22

حسین ناظمیان

دفتر آموزش23/12/95

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی