اطلاعيه ارزشيابي دروس تحصيلات تكميلي در نيمسال 1-96

اطلاعيه ارزشيابي دروس تحصيلات تكميلي در نيمسال 1-96
 
بدين­وسيله به اطلاع مي‌رساند ارزشيابي دروس در نيمسال اول 97-96، هفته پانزدهم و شانزدهم ترم انجام مي‌شود. دانشجويان گرامي لازم است از تاريخ 25/09/96 تا پايان 08/10/96 با مراجعه به سامانه گلستان، فرم‌هاي ارزشيابي دروس را تكميل نمايند.
تذكر مهم:
الف- شركت در ارزشيابي دروس براي كليه دانشجويان (كارشناسي و تحصيلات تكميلي) الزامي است.
ب- در صورت عدم انجام ارزشيابي توسط دانشجو، ساعت ثبت‌نام دانشجو در نيمسال دوم 97-96 به آخرين ساعت ثبت‌نام انتقال مي‌يابد.                                              
                                                            دفتر نظارت و ارزيابي آموزش دانشگاه‌
 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی