قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی

قابل توجه کليه دانشجويان کارشناسی
 
جهت ثبت پروژه کارشناسی – ادامه پروژه – مطالعه آزاد (معرفی به استاد ) و امتحان مجدد در ترم تابستان فقط تا چهارشنبه 97/4/13 فرصت داريدتا فرمهای مورد نيازرا تکميل فرمائيد.
 
دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی