اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه

اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه
 
به اطلاع آن دسته از دانشجويان مقطع کارشناسي که در ترم جاري (971) در درس پروژه ثبت نام نموده اند مي رساند آخرين زمان تحويل فرم هاي معرفي پروژه چهارشنبه 18 /7 /97  مي باشد، لذا درصورت عدم تحويل به موقع فرم ها، نمره درس پروژه در ترم جاري با کسر نمره محاسبه خواهد گرديد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی