قابل توجه دانشجويانی که فرم معرفی پروژه آن ها نياز به اصلاحات دارد.

قابل توجه دانشجويانی که اسامی آن ها به پیوست آمده است با توجه به اينکه فرم معرفی پروژه شما نياز به اصلاحات دارد فقط تا روز شنبه 97/8/19 فرصت داريد که فرم خود را اصلاح نموده و جهت بررسی مجدد به دفتر آموزش دانشکده تحويل نمایید. توجه داشته باشيد که تعلل در اين امر باعث کسر نمره پروژه می گردد .

پیوستاندازه
PDF icon اصلاح فرم معرفی پروژه111.43 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی