اطلاعیه فوری: قابل توجه داوطلبين كارشناسي ارشد (فارغ‌التحصيل كارشناسي)

اطلاعیه فوری
 
به اطلاع آن دسته از داوطلبين كارشناسي ارشد (فارغ‌التحصيل كارشناسي) كه با توجه به فرم تاييديه فارغ‌التحصيلان رتبه اول «قابل مشاهده در آخر دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال  1398» حائز رتبه اول مي‌باشند، می رساند كه قسمت الف فرم را تكميل و فرم مربوطه را حداكثر تا پايان وقت اداري دوشنبه 7 / 5 / 98 به اتاق شماره 3 اداره كل آموزش، خانم اسماعيلي تحويل دهند.
 بديهي است تا توجه به مندرجات بند 3 فرم مذكور، در صورت عدم تكميل و تحويل فرم تا تاريخ فوق الذكر امتياز جهت داوطلب اعمال نخواهد گرديد.
دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی