اطلاعیه های آموزش

لیست اطلاعیه ها
عنوان تاریخ بروزرسانی
اطلاعیه گزارش ۷۸ (برنامه هفتگی) 2021/02/21
اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه 2021/02/15
برنامه زمان بندي ارائه پروژه هاي كارشناسي 29 / 11 / 99 2021/02/15
جدول زمان برگزاري امتحان ميان ترم دروس پر جمعيت نيمسال 3992 2021/02/14
اطلاعيه ترميم نيمسال دوم سال تحصيلي 99 2021/02/09
اطلاعيه شروع ترم نقشه كشی 2021/02/08
اطلاعیه مهم- تغییرات اعمال شده در برنامه ترم ۹۹۲ 2021/02/07
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل بهمن ماه 2021/02/03
اطلاعيه پيش ترم بهمن ماه 99 مركز معارف اسلامي دانشگاه 2021/02/01
اطلاعيه مهم آموزشي در خصوص ثبت نام نيمسال٢-٩٩ 2021/01/24
اطلاعيه امتحانات پايان ترم 1-99 2021/01/12
اطلاعیه تغییرات زمان برگزاری امتحانات پايان ترم 1-99 گزارش 428 2021/01/10
اطلاعيه جديد حذف اضطراري ترم 1-99 2020/12/28
اطلاعیه درخصوص دانشجویانی که مایل به ارائه پروژه کارشناسی خود و فارغ التحصیلی در بهمن ماه 99 می‌باشند 2020/12/28
اطلاعیه نگرش‌سنجي دروس در نيمسال 1-99 2020/12/27
اطلاعيه حذف اضطراري نيمسال 1-99 2020/12/22
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری 2020/12/22
اطلاعیه (قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری 1-99 درس مهارت های اجتماعی را اخذ نموده اند) 2020/12/19
اطلاعيه مهم ويژه ورودي هاي 98 دانشكده مهندسي مكانيك 2020/12/15
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی ترم 2-99 تم دانش 2020/12/08

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی