اطلاعیه های آموزش

لیست اطلاعیه ها
عنوان تاریخ بروزرسانی
اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی 97-96 1397/03/28
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی 1397/03/21
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 1397/03/09
قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل تير ماه 97 1397/03/08
اطلاعيه انتخاب مجموعه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودی 95 1397/03/08
اطلاعيه پيش ترم تیر ماه 97 1397/03/08
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 2-96 1397/03/08
دستور العمل جامع معافیت تحصیلی 1397/02/23
اطلاعیه ارزشیابی دروس در نیمسال 2-96 1397/02/23
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 1397/02/18
زمان و مکان ارائه پروژه های کارشناسی 25/11/96 1396/11/23
اسامی پذیرفته شدگان قطعی دانشکده مکانیک جهت ورود به کارشناسی ارشد بدون آزمون برای مهر ماه 97 1396/11/17
طرح توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان (تم دانش) 1396/10/13
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت نام نیمسال دوم 97-96 1396/10/11
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 96-1 1396/09/27
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 1396/09/08
اطلاعيه ارزشيابي دروس تحصيلات تكميلي در نيمسال 1-96 1396/09/08
کنترل نهایی شدن ثبت نام 1396/06/28
اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه 1396/06/28
زمان ارائه پروژه های کارشناسی 1396/06/27

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی