اطلاعیه های آموزش

لیست اطلاعیه ها
عنوان تاریخ بروزرسانی
اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام نیمسال دوم 95-96 1395/10/14
قابل توجه دانشجويان(کارشناسی) فارغ التحصيل بهمن ماه 1395/10/13
اطلاعيه ارزشيابي دروس در نيمسال ۱-۹۵ 1395/09/21
عدم ارائه فرم معرفی پروژه 1395/08/23
اطلاعیه استفاده از پیشخوان خدمت 1395/10/13
برنامه امتحانات دروس پرجمعیت 1395/10/13
اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه 1395/07/27
قابل توجه دانشجويان علاقمند به گذراندن پروژه کارشناسی در قالب پروژه‌های گروهی 1395/07/27
نتایج انتخاب گرایش ورودی ۹۳ 1395/10/16
بخش نامه نظام وظیفه در خصوص سنوات ارفاقی برای دانشجویان پسر 1395/07/27
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 1395/07/27
تقویم آموزشی و اطلاعیه امتحانات ترم ۹۵ 1395/07/27
لیست ظرفیتهای کارآموزی ترم تابستان 94 1394/09/16
امضا ء قرارداد حق التدريس 1394/09/16
اطلاعیه استفاده از پیشخوان خدمت 1395/10/13
قابل توجه دانشجویان گرامی 1395/10/16
اطلاعیه ترم تابستان 94-93 1395/10/13
قابل توجه کلیه داشجویان کارشناسی 1395/10/16
اطلاعیه واحد مازاد 1395/10/13
اطلاعیه برنامه امتحانات پایان ترم 1394/09/16

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف