اطلاعیه های آموزش

لیست اطلاعیه ها
عنوان تاریخ بروزرسانیمرتب‌سازی نزولی
قابل توجه دانشجویان گرامی 1395/10/16
قابل توجه کلیه داشجویان کارشناسی 1395/10/16
اطلاعیه مهم در خصوص تعطيلي رسمي روز سه شنبه 21 دی 1395 1395/10/20
قابل توجه دانشجویان ورودی 1392 1395/10/29
اطلاعیه ترمبم نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 1395/11/09
زمان ارائه پروژه هاي كارشناسي بهمن 95 1395/11/25
قابل توجه دانشجويانی که فرم معرفی پروژه آنها به به اصلاحات نیاز دارد 1395/12/18
قابل توجه دانشجويانی که فرم معرفی پروژه آنها به به اصلاحات نیاز دارد (جدید) 1395/12/23
عدم ارائه فرم معرفي پروژه 1396/01/30
اطلاعیه تکمیل درخواست انتقال و مهمانی 1396/02/11
ثبت نام مقدماتی 1396/02/11
انتخاب گرایش 1396/02/17
اطلاعیه مهم ارزشیابی 1396/02/19
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 95-2 1396/02/23
اطلاعیه ثبت نام ترم 96-1 1396/05/21
انتخاب گرایش دانشجویان ورودی 94 1396/05/21
اطلاعيه پيش ترم شهریور ماه 96 1396/06/12
زمان ارائه پروژه های کارشناسی 1396/06/27
اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه 1396/06/28
کنترل نهایی شدن ثبت نام 1396/06/28

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی