رفتن به محتوای اصلی
x

اخذ واحدهاي مهارتي مربوط به طرح "تم دانش"

موارد زير در مورد اخذ واحدهاي مهارتي مربوط به طرح "تم دانش" به پیوست می باشد. 1. دانشجويان "ورودي 99 " لازم است در انتخاب واحد، بنا به علاقه خود يكي از گروه هاي درس مهارت‌هاي اجتماعي با كد 8010027 را اخذ نمايند. (عناوين گروه هاي درسي مهارت‌هاي شغلي در سامانه گلستان قابل مشاهده است) 2. دانشجويان "ورودي 98" لازم است در انتخاب واحد، بنا به علاقه خود يكي از گروه هاي درس مهارت‌هاي شغلي با كد 8010029 را اخذ نمايند. (عناوين گروه هاي درسي مهارت‌هاي شغلي در سامانه گلستان قابل مشاهده است). شايان ذكر است دانشجويان "ورودي 98 " كه تا كنون موفق به گذراندن 1 واحد درس مهارت اجتماعي با كد 8010027 نشده‌اند، مي‌توانند در انتخاب واحد، هر دو مهارت اجتماعي و شغلي را اخذ نمايند. ضمنا سركار خانم حسينيان با شماره 33913667 جهت پاسخگويي به دانشجويان و همياران محترم معرفي مي شوند.

 

 

 

تحت نظارت وف بومی