رفتن به محتوای اصلی
x

اصلاح تاریخ ارائه پروژه کارشناسی

قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل تیرماه 1401

اصلاح تاریخ ارائه پروژه کارشناسی

  با توجه به تعطیلی دانشگاه از تاریخ 1401/4/18 لغایت 1401/4/31 زمان ارائه پروژه های کارشناسی از 1401/4/29 به 1401/5/12 تغییر کرده است.

دانشجویان گرامی تا 1401/4/29 فرصت دارند تا فایل متنی پروژه را در سامانه یکتا بارگذاری نمایند.

   دفتر آموزش دانشکده