رفتن به محتوای اصلی
x

اصلاح فرم معرفی پروژه

اصلاح فرم معرفی پروژه

قابل توجه دانشجویان نامبرده زیر:

با توجه به اینکه فرم معرفی شما نیاز به اصلاح دارد لطفا اصلاحات لازم را انجام داده و تا تاریخ 1400/08/12 به آدرسzavelan@of.iut.ac.ir ایمیل فرمائید.

نام و نام خانوادگی

اصلاحات مورد نیاز

امید اقانوری

نوشتار اصلاح گردد. مراجع به درستی و دقیق تر بیان شوند

سپهر رحمتی

مراجع درست نوشته شوند

عباس چراغی

متن و مراجع بازبینی شوند

عرفان حامدیان

نوع ماده مشخص گردد و منظور از طراحی و ابزار نرم افزاری مورد نیاز بیان گردد. متن و مراجع بازبینی شوند

علی کیانی

موارد ذکر شده در طراحی بسیار گسترده است ار میان  طراحی اروگونومی، طراحی شاسی و سازه و ...  همه انجام خواهد گرفت؟ پیشنهاد کاهش موارد دارم متن و مراجع بازبینی شوند

محمدرضا عموسلطانی

نوع نرم افزار بیان شود

محمدصادق رفیعی

نوع نرم افزار بیان شود

امیراحمد شریفیان نژاد

  فرمت مراجع استاندارد شود. هدف پروژه مشخص نیست،

امیرحسین کشانی

پس از شبیه سازی چه چیزهایی (اثر پارامترها و ...) قرار است بررسی شود؟ آیا نتایج شبیه سازی با نتایج عملی اعتبارسنجی می شود؟ آیا با نتایج یک نرم افزار دیگر مقایسه می شود؟

امیررضا کیوان آرا

نام نرم افزار مورد استفاده ذکر شود.

زهرا صادقی جلال ابادی

در این پروزه کنترل امپدانس بازوی ربات به صورت سری پرداخت شده است که میخواهد به صورت موازی تعمیم داده شود ولی چگونه این کاررا انجام می دهند.

سیدمحمدامین غضنفری

چه پارامترها و مواردی بررسی می شود؟ خروجی پروژه چه کاربردی خواهد داشت؟ منظور از بررسی رفتار دینامیکی ژیروسکوپ در حالات مختلف چیست؟ چه بخش هایی از کار موجود است (مثلا معادلات و ...) و چه بخش هایی جدید؟

علی بصراوی

چه نوع نرم افزاری استفاده می شود؟ بررسی های عددی و تحلیلی هر دو انجام می شود؟ چه پارامترها و مواردی بررسی می شود؟  پس از استخراج نتایج، مقایسه با چه چیزی یا چه روشی صورت می گیرد؟ اشکالات نگارشی برطرف گردد.

علی عرب

قسمت موضوع پروژه در بالای فرم، مطابق فرمت دانشکده شود. نام دانشجوی دیگر؟ استخراج ویژگی (feature extraction) هم لازم است؟

علیرضا مسلم یزدی

تشخیص چه عیبی از الکتروموتور مدنظر است؟ منظور از پیزوالکتریک چیست؟

محمد شاه نوروزی

طراحی مفهومی به تنهایی برای پروژه کارشناسی کافی نیست اهداف مورد نظر طراحی (سرعت عملکرد و ایجاد طرح و نقش) در انتهای پروژه ارزیابی شوند.

مسلم هامانی جزی

نام نرم افزار مورد استفاده ذکر شود.

صبا کثیری

اگر طراحی برای یک ساختمان بزرگ و با تعداد بالای پاشنده انجام شود،بعنوان پروژه کارشناسی قابل قبول است