رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه برگزهری کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی

اطلاعيه برگزاري كارگاه هاي ايمني و بهداشت عمومي

گروه اول: روز چهارشنبه تاريخ    19/11/1401

گروه دوم: روز پنجشنبه تاريخ    20/11/1401

اخذ كارگاه فوق براي كليه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي هاي 1398تا 1401 و دانشجويان دكتري ورودي هاي 1397 تا 1401 الزامي می باشد.

تحت نظارت وف بومی