رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم: همانندجويي پيشنهاده - پارساها در سامانه ايرانداك قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک (همانندجويي پيشنهاده -پارساها در سامانه ايرانداك) به خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 و 98

همانندجويي پيشنهاده - پارساها در سامانه ايرانداك

(به خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 و 98 که تا پایان شهریور ماه 1400 در ترم چهارم یا ششم دفاع خواهند کرد)

همانگونه كه مستحضر هستيد در حال حاضر همانندجويي از پيشنهاده پارساها (پایان نامه ها و رساله ها ) و پایان نامه های آماده دفاع در سامانه ايرانداك به آدرس https://tik.irandoc.ac.ir الزامي است.

- همانندجويي از پيشنهاده و گزارش پارسا پس از بررسي و اصلاحات استادان راهنما و مشاور توسط دانشجو و با پرداخت هزينه انجام مي‌شود.

 

براي اين كار دانشجو بايد آدرس ايميل و شناسه استاد را در سامانه ایرانداک وارد كند. (اطلاعات مربوطه را از اساتید راهنما دریافت نمایید)

 

دانشجو پس از همانندجويي بايد گواهي همانندجويي و گزارشهاي همانندجويي را دريافت كرده و در اختيار استاد راهنما قرار دهد.

 

گواهي همانندجويي جزو مداركي است كه بايد به همراه پيشنهاده توسط دانشجو در سامانه گلستان بارگذاري شود.

 

دانشجو هنگام همانندجويي هزينه‌اي را متقبل مي شود كه مدارك آن را در اختيار استاد راهنما قرار دهد. تحصيلات تكميلي امكان پرداخت هزينه يكبار همانندجويي از پيشنهاده و يكبار همانندجويي از گزارش پارساي هر دانشجويي را از پژوهانه استاد راهنما به معاونت پژوهش و فناوري پيشنهاد داده است.

نکته : دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99

موظف به ارائه پیشنهادیه پایان نامه تا پایان شهریور ماه 1400 می باشند. لذا ایشان می بایستی پس از تصویب پیشنهادیه توسط استاد راهنما و مشاور، پیشنهادیه را در سیستم گلستان بارگذاری و بعد از تصویب نهایی توسط داوران و رئیس گروه و سرپرست تحصیلات تکمیلی، پیشنهادیه مصوب را در سامانه ایرانداک همانند جویی نموده و نتیجه گزارش را در سیستم گلستان بارگذاری نمایند.

( زمان دقیق بارگذاری پیشنهادیه در سامانه و چگونگی انجام آن متعاقبا اعلام خواهد شد)

 

                                     تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 

1400/02/26

تحت نظارت وف بومی