رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه امتحانات ميان ترم و كوئيزهاي دروس پرجمعيت فيزيك، شيمي و رياضي ترم2-401

به پيوست برنامه امتحانات ميان ترم و كوئيزهاي دروس پرجمعيت  فيزيك، شيمي و رياضي ترم2-401  همراه با محل هاي اختصاص يافته جهت استحضار و اطلاع رساني ارسال مي‌گردد.

تحت نظارت وف بومی