رفتن به محتوای اصلی
x

تاييد گواهي معدل در پيشخوان خدمت

با سلام
احتراما، به استحضار مي رساند فرايند درخواست گواهي معدل جهت دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي ارشد كه در آزمون دكتري پذيرفته شده اند و نياز به مدرك جهت ثبت نام دارند در پيشخوان خدمت سيستم گلستان فعال گرديده است. گردش آن به اينصورت است كه پس از درخواست دانشجو در پيش خوان خدمت چنانچه دانشجو فارغ التحصيل باشد مستقيما براي كارشناس تحصيلات تكميلي ارسال مي شود، ولي اگر وضعيت ايشان همچنان مشغول به تحصيل باشد جهت تاييد فارغ التحصيلي به كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده ارسال شده و پس از آن بقيه مراحل توسط كارشناس تحصيلات تكميلي و چاپ گواهي توسط دانشجو انجام خواهد شد.