رفتن به محتوای اصلی
x

تقاضاي حذف ترم 992 قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد 97و 98) و دانشجویان دکتری که در مرحله پژوهشی هستند تقاضاي حذف ترم 992 بدون احتساب در سنوات دانشجويان ارشد و دكتري كه در مرحله پژوهشي بوده و موضوع پارساي آنها عمدتا آزمايشگاهي (كارگاهي) است

احتراما در جهت كمك به دانشجويان تحصيلات تكميلي به علت ادامه و تشديد شرايط و محدوديتهاي ناشي از بيماري كوويد 19، كميته منتخب تحصيلات تكميلي دانشگاه با تقاضاي حذف ترم 992 بدون احتساب در سنوات دانشجويان ارشد و دكتري كه در مرحله پژوهشي بوده و موضوع پارساي آنها عمدتا آزمايشگاهي (كارگاهي) است و حذف ترم بدون احتساب در سنوات از 982 تا كنون نداشته و همچنين در محدوده سنوات مجاز باشند مساعدت خواهد نمود.

بر اين اساس دانشجویان واجد شرایط، درخواستهاي خود را از طریق پست الکترونیکی به اساتید راهنما ارسال و پس از آن از اساتید راهنما پی گیری نمایند که پس از تأیید ایشان، پیشنهادیه توسط پست الکترونیکی به مدیر گروه (مبنی بر آزمایشگاهی بودن پایان  نامه/ رساله) ارجاع و نهایتا پس از تأیید ایشان، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 10 مرداد از طرف مدیران گروه ها به آدرس پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال شود. مجددا تاكيد مي شود فقط درخواستهاي حائز جميع شرايط زير پس از تاييد شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال خواهد شد:

1-    دانشجويان كارشناسي ارشد وروديهاي 97 و 98  كه در ترم 99-2 فقط درس پايان نامه را داشته اند.

يا دانشجويان دكترايي كه تا قبل از نيمسال 99-2 آزمون جامع آموزشي خود را با موفقيت گذرانده، در مرحله انجام امور مربوط به رساله خود بوده و سنوات مجاز تحصيلي آنها به پايان نرسيده باشد.

2-    موضوع پارساي دانشجو عمدتا آزمايشگاهي (كارگاهي) باشد.

3-    دانشجو حذف ترم بدون احتساب در سنوات به هر عنوان از نيمسال 982 تا كنون نداشته باشد.

4-    درخواست و دلايل دانشجو مورد تاييد استاد راهنما و دانشكده باشد.

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده

22/04/1400

تحت نظارت وف ایرانی