رفتن به محتوای اصلی
x

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه / رساله (پارسا) جهت فارغ التحصیلی در نيمسال 99-2 تا 15 آبان ماه 1400

با سلام

احتراما همان‌گونه كه مستحضر هستيد به علت ادامه و تشديد شرايط و محدوديتهاي ناشي از بيماري كوويد 19 و مساعدت مجدد به دانشجويان تحصيلات تكميلي، اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با تمديد مهلت دفاع از پايان‌نامه/رساله (پارسا) جهت فارغ‌التحصيلي در نيمسال 99-2 تا 15 آبان ماه 1400 موافقت كردند.

نكته مهم) از آنجا كه تاريخ فارغ‌التحصيلي دانشجو، روز دفاع از پارسا مي‌باشد، دانشجويان كارشناسي ارشدي كه احتمال قبولي در آزمون يا پذيرش در مقطع دكتراي سال 1400 را دارند توجه كنند كه حداكثر تاريخ مجاز دفاع از پايان نامه ايشان جهت پذيرش در مقطع دكترا تابع دستورالعمل و اجازه سازمان سنجش آموزش كشور است كه در دفترچه آزمون مشخص شده (1400/6/31) و مسئوليت بروز هر مشكلي ناشي از عدم رعايت زمان فارغ‌التحصيلي فقط برعهده دانشجو خواهد بود

تحت نظارت وف بومی