رفتن به محتوای اصلی
x

زمان برگزاری امتحان جامع کتبی دانشجویان دکتری

به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند زمان برگزاری امتحان جامع کتبی روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 ساعت 8 صبح می باشد. چگونگی برگزاری امتحان ( حضوری یا مجازی ) با توجه وضعیت شهر اصفهان متعاقبا اطلاع رسانی می شود. تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 1400/06/30

تحت نظارت وف بومی